„Stosy 7,5 tysiąca trupów leżały przed barakami. Amerykanie zastali w Dachau makabryczny widok” [PAP]

Jak podkreśla Jan Kosiński w książce „Niemieckie obozy koncentracyjne i ich filie”, KL Dachau pełniło przed wojną także funkcję „uczelni dla młodych esesmanów”, miejsca szkoleń personelu dla innych obozów.

W 1934 r. „praktykę” w Dachau odbył m.in. Rudolf Hoess, późniejszy komendant KL Auschwitz. Podczas pobytu w obozie Hoess znalazł się pod wpływem komendanta Theodora Eickego, zwolennika stosowania przez esesmanów przemocy fizycznej w stosunku do więźniów. „’Szkoła z Dachau’ okazała się w zasadzie swego rodzaju inicjacją, która miała uczynić esesmanów niewrażliwymi na ich własne uczucia i męki maltretowanych, a przede wszystkim zintegrować środowisko sprawców poprzez popełniane wspólnie zbrodnie” – tłumaczy Karin Orth. („Biografia Rudolfa Hoessa”).

PAP

„Nakaz aresztowania Putina. Miedwiediew i Zacharowa komentują.” [PolsatNews]

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w piątek nakaz aresztowania Władimira Putina.

PolsatNews

Eksperymenty ’oświeconego Zachodu’ dotyczące zmiany płci u dzieci, prześladowania lekarzy, którzy wierzą, że istnieją tylko dwie płcie, wypaczona interpretacja prawa nieletnich, zniszczenie instytucji rodziny, zastąpienie 'matki’ i 'ojca’ zdegenerowanymi terminami 'rodzic A’ i 'rodzic B’, propaganda perwersji wśród nieletnich – to wszystko nie jest nieszczęśliwym wypadkiem, ale polityką na dużą skalę w krajach NATO-centrycznych. A te państwa, które tak jak Węgry próbują stawiać opór w ramach Sojuszu, są poddawane realnym prześladowaniom” – napisała Zacharowa.

interia.pl

Wierszyk eko na dziś

Jan Brzechwa – Na straganie

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze.”

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka:
„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!”

Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.”

„A to feler” –
Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

„Mój Buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?”

Burak tylko nos zatyka:
„Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą.”

„A to feler” –
Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
„Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” –
Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” –
Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!”
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:
„Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” –
Westchnął seler.

„Psychologia polityczna linczu” [Piotr Żuk – 2015]

W jednym z ostatnich numerów „Polityki” Artur Domosławski – jak zwykle w dobrej formie – opisał społeczne mechanizmy linczu. Skupił się na Ameryce Południowej, ale wspomniał też o rasistowskich linczach na czarnoskórej ludności w Stanach Zjednoczonych. Trudno nie zgodzić się z tezą autora, że lincze wcale nie stanowią broni biednych i niewykształconych, lecz są symbolem i pomocnym środkiem panowania uprzywilejowanych.

Choć zazwyczaj są to pozornie spontaniczne akty bezkarnej przemocy (których sprawcy rzadko kiedy zostają pociągnięci do odpowiedzialności), najczęściej kierunek agresji i dzikiej nienawiści jest sprawnie nakierowany oraz zarządzany przez przedstawicieli oficjalnego porządku społeczno-politycznego. Nie zawsze oficjalny aparat państwa chce sobie brudzić ręce hańbiącymi aktami przemocy. Może do tego celu posłużyć się wykolejonymi i zdemoralizowanymi kręgami podklasy czy – jak by powiedział Marks – lumpenproletariatu. A ten ostatni zazwyczaj nie jest rewolucyjny, lecz autorytarny, ksenofobiczny i podatny na hasła nacjonalistyczne.

Zanim Hitler zdobył pełnię władzy, posługiwał się bojówkami SA, złożonymi ze sfrustrowanych i często przestępczych kręgów, które były pomocnym środkiem do napadów na konkurencję polityczną. Kiedy umocnił swoje panowanie, w 1934 r., w czasie nocy długich noży pozbył się niepotrzebnego już balastu i polecił mord na kierownictwie SA. Zanim to nastąpiło, brunatne koszule specjalizowały się w napadach na przeciwników i „spontanicznych” linczach.

O ile wyznaczaniem celów ataku zazwyczaj zajmują się przedstawiciele, pomocnicy czy doradcy panującego porządku, o tyle ofiarami prawie zawsze są ludzie pozbawieni obrony i naznaczeni przez panującą ideologię jako źródło zła. Tego typu akty bezkarnej przemocy pozwalają rozładować frustracje społeczne, ale także skutecznie odwracają uwagę od realnych problemów społeczno-ekonomicznych oraz rzeczywistych źródeł ucisku i wyzysku. Wykonawcy i uczestnicy linczów, pochodzący czy to z kręgów wyrzuconych na margines rynku pracy, czy z zagrożonej obniżeniem swojego statusu drobnej klasy średniej, na tle ofiar zawsze mogą się dowartościować i poczuć się wyżej, niż w istocie są w hierarchii społecznej (kryminaliści z SA mogli się poczuć wyżej niż Żydzi w hierarchii społeczeństwa opanowanego przez faszystów). A ci, którzy zarządzali tym przedstawieniem, byli niewidoczni, zupełnie bezkarni i mogli w spokoju kontynuować umacnianie swojej władzy.

Czytaj dalej na tygodnikprzeglad.pl – Piotr Żuk

„Świat bez wojny i pokoju” [przekroj.pl]

Słynna amerykańska antropolożka Ruth Benedict na podstawie ustaleń etnografa i badacza Arktyki Knuda Rasmussena opisywała przypadek Inuitów, którzy nie dysponowali w ogóle pojęciem wojny. Znana im była idea zabójstwa, będącego rezultatem konfliktu. Gdy doszło do morderstwa, nie wiązały się z nim żadne szczególne społeczne sankcje. Inuici nie rozróżniali zabójstwa słusznego i niesłusznego, sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Według nich takie akty czasem po prostu się zdarzały.

Przekrój

” 'Do diabła z Zachodem’. Tekst przemówienia Putina trzy dni przed rocznicą agresji na Ukrainę [DOKUMENT]”

Dostojni deputowani Zgromadzenia Federalnego — senatorowie, deputowani Dumy Państwowej! Dostojni obywatele Rosji!

Wygłaszam to przemówienie w trudnym dla naszego kraju czasie — wszyscy dobrze o tym wiemy — czasie kardynalnych, nieodwracalnych zmian na świecie i ważnych wydarzeń historycznych, które ukształtują przyszłość naszego kraju i naszego narodu, czasie, w którym na każdym z nas spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Rok temu podjęto decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej w celu ochrony ludzi na naszych historycznych ziemiach, zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju i wyeliminowania zagrożenia ze strony neonazistowskiego reżimu, który pojawił się na Ukrainie po zamachu stanu w 2014 r. I krok po kroku, ostrożnie i konsekwentnie, będziemy rozwiązywać stojące przed nami zadania.

Od 2014 roku Donbas walczy, broniąc prawa do życia na własnej ziemi, do posługiwania się ojczystym językiem, walczy i nie poddaje się w obliczu blokady i ciągłego ostrzału, nieskrywanej nienawiści kijowskiego reżimu, wierząc i czekając na ratunek ze strony Rosji.

W międzyczasie — i Państwo dobrze o tym wiedzą — robiliśmy wszystko, naprawdę wszystko, aby rozwiązać ten problem pokojowo, cierpliwie negocjowaliśmy pokojowe wyjście z tego najtrudniejszego konfliktu.

Ale za naszymi plecami przygotowywano zupełnie inny scenariusz. Obietnice zachodnich władców, ich zapewnienia o chęci pokoju w Donbasie okazały się, jak teraz widzimy, fałszerstwem, okrutnym kłamstwem. Po prostu grają na zwłokę, angażują się w wiele petycji, przymykają oko na morderstwa polityczne, na represje kijowskiego reżimu wobec osób niepożądanych, na zastraszanie wiernych i coraz bardziej zachęcają ukraińskich neonazistów do dokonywania aktów terrorystycznych w Donbasie. Oficerowie nacjonalistycznych batalionów byli szkoleni w zachodnich akademiach i uczelniach, dostarczano im broń.

I chciałbym podkreślić, że jeszcze przed rozpoczęciem specjalnej operacji wojskowej Kijów prowadził negocjacje z Zachodem w sprawie dostaw systemów obrony powietrznej, samolotów bojowych i innego ciężkiego sprzętu dla Ukrainy. Pamiętamy również starania kijowskiego reżimu o zdobycie broni jądrowej, ponieważ mówił o tym publicznie.

USA i NATO szybko rozmieszczały swoje bazy wojskowe i tajne laboratoria biologiczne w pobliżu granic naszego kraju; w trakcie manewrów opanowywały teatr przyszłych operacji wojskowych, przygotowując zniewolony przez siebie reżim w Kijowie i na Ukrainie do wielkiej wojny.

I dzisiaj przyznają się do tego — przyznają się publicznie, otwarcie, bez skrępowania. Jakby byli dumni, rozkoszowali się swoją perfidią, nazywając zarówno porozumienia mińskie, jak i format normandzki dyplomatycznym show, blefem. Okazuje się, że przez cały czas, gdy Donbas płonął, gdy lała się krew, gdy Rosja szczerze — chcę to podkreślić — szczerze szukała pokojowego rozwiązania, oni grali na ludzkich życiach, grali w istocie, jak to się mówi w znanych kręgach, znaczonymi kartami.

„Honor, zaufanie, przyzwoitość nie są dla nich”

Tej obrzydliwej metody oszustwa próbowano już wiele razy. Tak samo bezwstydnie i obłudnie zachowywali się przy niszczeniu Jugosławii, Iraku, Libii i Syrii. Nigdy nie będą w stanie zmyć z siebie tego wstydu. Honor, zaufanie, przyzwoitość nie są dla nich.

W ciągu długich wieków kolonializmu, dyktatu, hegemonii przyzwyczaili się do tego, że wszystko im wolno, przyzwyczaili się do tego, że nie obchodzi ich cały świat. Okazuje się, że z taką samą pogardliwą, bogobojną postawą traktują narody własnych krajów — przecież ich również cynicznie oszukiwali lub zwodzili bajkami o dążeniu do pokoju, o przestrzeganiu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Donbasu. Rzeczywiście, zachodnie elity stały się symbolem totalnego bezpruderyjnego kłamstwa.

Czytaj dalej na onet.pl

Pełny tekst przemówienia — przedruk z onet.pl

Page 11 of 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 50