Wreszcie słowa prawdy

Izrael uznał Polskę za „reżim autokratyczny”

Polska, podobnie jak Węgry, została usunięta z tej listy. Izrael uznał, że 65 państw, które wykreślił, mają wspólny mianownik: są autokratycznymi reżimami, z którymi nie należy handlować bronią, w tym służącą do cyberprzemocy. W praktyce oznacza to, że izraelskie firmy sprzedające m.in. oprogramowanie Pegasus, służące do inwigilacji, nie mogą już handlować z Polską.

Izrael uznał Polskę za „reżim autokratyczny”. Nie sprzeda już systemu szpiegującego Pegasus