Wojna z komunizmem – wojna niepotrzebna

Tzw. „wojna z komunizmem”, czyli wojna Zachodu przeciw Układowi Warszawskiemu w celu jego unicestwienia była kompletnie niepotrzebna, ponieważ Układ Warszawski był układem czasowym. Przewidziany był do 1985 roku i gdyby nawet państwa komunistyczne go przedłużały, to i tak prędzej czy później by się zakończył. Gdyby nie ta wojna, to najprawdopodobniej zakończyłby się właśnie w 1985 r. Przedłużono go o 20 lat, bo powstało zagrożenie, czyli atak Zachodu – państwa komunistyczne poczuły się zagrożone.

Na tą niepotrzebną wojnę ile pieniędzy poszło? Na pewno niewyobrażalny ogrom. I na pewno też ucierpiała ekologia.

Wreszcie słowa prawdy

Izrael uznał Polskę za „reżim autokratyczny”

Polska, podobnie jak Węgry, została usunięta z tej listy. Izrael uznał, że 65 państw, które wykreślił, mają wspólny mianownik: są autokratycznymi reżimami, z którymi nie należy handlować bronią, w tym służącą do cyberprzemocy. W praktyce oznacza to, że izraelskie firmy sprzedające m.in. oprogramowanie Pegasus, służące do inwigilacji, nie mogą już handlować z Polską.

Izrael uznał Polskę za „reżim autokratyczny”. Nie sprzeda już systemu szpiegującego Pegasus

USA państwem autorytarnym

System prezydencki (prezydencjalizm) – system polityczny w demokracji charakteryzujący się rygorystycznym podziałem (separacją) władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz połączeniem funkcji prezydenta i szefa rządu. W myśl tych zasad prezydentowi (jako organowi władzy wykonawczej) przysługuje pełnia władzy wykonawczej oraz zwolnienie z odpowiedzialności przed parlamentem – pozbawiony zostaje jednak możliwości ustawodawczych.
Przykładem prezydenckiego systemu rządów są Stany Zjednoczone oraz liczne republiki południowoamerykańskie.

WIKIPEDIA

USA:

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji USA wszelka władza wykonawcza przysługuje Prezydentowi, który jest głową państwa oraz szefem rządu i administracji federalnej.

WIKIPEDIA

Federacja Rosyjska:

Rząd składa się z ministrów oraz z przewodniczącego rządu (premiera), a także jego zastępców. Premier powoływany jest przez prezydenta, który czyni to za zgodą Dumy Państwowej.

WIKIPEDIA

USA. „Szaman QAnon” skazany

USA. „Szaman QAnon” skazany na 3,5 roku więzienia w związku z atakiem na Kapitol >>>

„We the People” dostał 3,5 roku. Szkoda 🙁

Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa.

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

Osobowość Polski – osobowość USA

Amerykanie nastawili się na stałe podtrzymywanie i rozwijanie swojej mocy militarnej, a jednocześnie nie mają zwyczaju szanować ludność cywilną. Ale nasza polska historia kształtowała nas zupełnie inaczej. Stawaliśmy wobec zupełnie innych problemów niż USA. My mamy SWOJĄ OSOBOWOŚĆ. Jednak będę się upierać, że osobowość wypracowana za czasów PRL-u ma przeogromne znaczenie. Dla porównania, Rumunia była całkiem inna ­– dyktator i strasznie poniewierany naród. Natomiast system PRL-u był dla nas optymistyczny i twórczy. Nie wychowywał nas na zwyrodnialców ani na naród z poczuciem poddaństwa. Szkoły tętniły życiem, wszystko tętniło życiem, a nie psychologią śmierci i samozagłady. Mimo to adresowano do sowietów przesłanie: Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść.

„Joe Biden i kultura sadyzmu” (artykuł exignoranta)

Sadyzm definiuje niemal każde kulturowe, społeczne i polityczne doświadczenie w Stanach Zjednoczonych. Jego wyrazem jest chciwość oligarchicznej elity, której bogactwo powiększyło się w trakcie pandemii o 1,1 biliona dolarów; kraj odnotował tymczasem najgwałtowniejszy wzrost stopy ubóstwa od ponad 50 lat. Jego wyrazem są pozasądowe zabójstwa popełniane przez policję w miastach takich jak Minneapolis. Jego wyrazem jest udział naszego państwa w masowym zabijaniu nieuzbrojonych Palestyńczyków przez Izrael i największym od czasów II wojny światowej kryzysie humanitarnym wywołanym konfliktem zbrojnym w Jemenie. Jego wyrazem są rządy terroru naszych liderów w Afganistanie, Iraku i Syrii. Jego wyrazem jest utrzymywana i eskalowana w czasie globalnego kryzysu zdrowia publicznego wojna gospodarcza prowadzona przeciwko nieposłusznym narodom. Jego wyrazem są tortury w amerykańskich zakładach penitencjarnych i tajnych więzieniach. Jego wyrazem jest separowanie dzieci od rodziców-emigrantów zamykanych w klatkach.

Cały artykuł, „Blog exignoranta”

A jeżeli za wydarzeniami w Polsce kryje się podobna lub taka sama psychologia jak opisana w powyższym artykule?

Witaj Niepodległa!

Precz z komuną! Sowieci do domu! Won za Ural! Komuniści najlepiej wyglądają przez celownik! Komunistów na drzewa! W czasie gdy padały tego rodzaju hasła wszyscy w kraju mieli jeszcze pracę, wszelkie instytucje takie jak żłobki, przedszkola i szkoły, kluby sportowe, przychodnie lekarskie itp. działały jeszcze normalnie. Teatry i kina dostępne były po przystępnej dla każdego cenie. Na konsumpcję w restauracji czy kawiarni też stać było każdego, nawet w Wierzynku czy Hotelu Cracovia. Kraków był nasz. Nasze były ulice, dyskoteki i dancingi. Nasze były tramwaje, autobusy i taksówki. Włóczyliśmy się po kawiarniach i po sklepach kupując niejednokrotnie duperele, które i tak prędzej czy później lądowały w śmieciach. Kraków był mój!

Page 1 of 2
1 2